تبلیغات
دانلود و آموزش شعبده بازی رایگان - Jim_Rosenbaum_-_GECKO
شنبه 29 بهمن 1390

Jim_Rosenbaum_-_GECKO

   نوشته شده توسط: R@$H3D J3FR1    نوع مطلب :خرید شعبده بازی ،

قیمت: 20000 ریال

این فیلم دارای چند شعبده بازی است:غیب اجسام مثل کیف و مبایل و بطری و... - تغیر مغام پاسور مثل این که 7 دل مشود 3 پیگ - سالم کردن در بطری مثل این که یک نفر در بطری را کج میکند و می دهد به ما و ما در نطری را صاف میکنیم - اضافه کردن سکه در دست. این شعبده بازی ها را با قیمتی ارضان 80000 ریال به شما فروشته میشود.